Нектарини

Нектарини

Праски и нектарини се исти видови, иако тие се сметаат комерцијално како различни овошја. За разлика од праска чии плодови се претстават карактеристични Fuzz на кожата нектарини се карактеризира со отсуство на овошје кожата trichomes (Fuzz-помалку овошје); генетски истражувања укажуваат нектарини се произведени поради рецесивен алел, додека праски се произведуваат од доминантен алел за нејасни кожата.

Достапност

Јуни
Јули
Август
Септември