Киви

Киви

Kиви (науч. Actinidia) е суптропско овошно растение од фамилијата Актинидии (Actinidiaceae). Во Македонија се одгледува главно како дворна овошка, во предели каде што микроклимата е поблага. На отворено може да се одгледува покрај езерата и во подножјето на Беласица, каде што дава редовни и високи приноси (50–100 кг по стебло). Плодот е со ниска енергетска, но со висока диетална и лековита вредност.

Достапност

Јануари
Фебруари
Ноември
Декември