Packing

АГ & БМ ДООЕЛ – Муртино од 2014 година е лидер во производство на пластична амбалажа за еднократна употреба во Р.Македонија. Располагаме со повеќе видови на пластични гајби за земјоделски производи и прехрамбената индустрија. Нашите производи ги задоволуваат меѓународните стандарди за квалитет и зачувување на животната средина ISO 9001.